Het regionaal Expertise Centrum Midden- en Zuidwest Nederland (REC MZw)

Welkom op onze site!
  • Zoekt u informatie over indicatiestelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor dove of slechthorende kinderen, of voor kinderen met spraak- en/of taalproblemen, of voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum?
  • Wilt u weten hoe ambulante begeleiding aangevraagd moet worden voor deze kinderen?
  • Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor onderwijskundige ondersteuning in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)?
  • Wilt u weten welke scholen, diensten ambulante begeleiding en aanmeldpunten er zijn in Midden- en Zuidwest-Nederland?
  • Wilt u met iemand praten over onderwijs of begeleiding voor uw kind?

Lees dan verder…
…en kijk wat het Regionaal Expertise Centrum Midden- en Zuidwest Nederland (REC MZw) voor u kan betekenen.
Het REC MZw is één van de vier RECs in Nederland voor leerlingen met problemen met horen, spraak of taal en voor leerlingen die van nature moeite hebben met communiceren. Bij de landelijke indeling naar verschillende typen problemen zijn deze leerlingen ondergebracht in cluster 2. Voor leerlingen met andersoortige problemen zijn er voorzieningen in andere clusters en andere Regionale Expertise Centra.

print dit document